Kategoriler

Duyurular

Nöbetçi Eczaneler

Hava Durumu

Kardiyoloji

Uzm. Dr.
Fatih ALTUNKAŞ

Kardiyak kateterizasyon ventriküler fonksiyon, koroner arterler ve koroner anjiyoplasti için fotoğrafların ve hareketli görüntülerin alındığı bir tetkik olup kardiyolojik sorunların girişimsel olarak giderilmesinde de yol göstericidir. Son model cihazlarla donatılmıştır. Genel olarak kardiyak kateterizasyon dendiğinde, koroner anjiyografi akla gelir. Koroner anjiyografi genellikle koroner kalp hastalığı hakkında güçlü klinik şüphe olduğunda veya anormal bir noninvazif değerlendirme nedeniyle yapılır . Amaç kalp hastalığının yayılımı ve ciddiyetinin saptanması ve uygulanacak tedavi seçeneğinin belirlenmesidir (By-pass cerrahisi, anjiyoplasti ve medikal tedavi).

Kardiyak kateter aynı zamanda daralmış bir kalp kapağını, koroner arteri, veya bir bypass greftini açmak için de kullanabilir. Klasik balonların yanısıra tıkalı veya daralmış damarları açmak için  aterektomi cihazları, stent, lazer anjiyoplasti de kullanılabilir. Stentler damar duvarlarının karşılıklı yapışmasını önleyen ve damarı açık tutan çelik yapılardır. Anjiyoplasti (PTCA), daralmış veya tıkalı  koroner damarın, ameliyat edilmeden, genel anestezi verilmeden açılmasıdır. Günümüzde koroner stentlerin kullanıma girmesi ve diğer  yeni tekniklerin  ve yardımcı anti-platelet tedavinin de başarılı uygulanmasıyla anjiyoplastinin uygulandığı tıkanıklıkların tipi ve sayısı artmakta  buna karşılık by-passa olan ihtiyaç ise azalmaktadır.


Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi No : 43 NEVŞEHİR   |  Tel: +90 384 214 32 32 Pbx   |  Fax : +90 384 214 00 70   |   info@versahastanesi.com.tr